TESAŘSTVÍ JAN RYDLO

Průzkum staveb

Statické posouzení

Odborné statiské posouzení stavby včetně dozoru…

Stanovení rozsahu poškození

Odborné statiské posouzení stavby včetně dozoru…

Rozpočet

Rekonstrukce stavby

Odborné statiské posouzení stavby včetně dozoru…

Dotační rozpočet

Odborné statiské posouzení stavby včetně dozoru…