TESAŘSTVÍ JAN RYDLO

O nás

Vítejte na naších stránkách!

Ať jste sem přišli náhodou, po dlouhém hledání nebo na doporučení, jste na správné adrese.
Jsme firma zabývající se opravami historických objektů, jako jsou kostely, kaple, zámky, zvonice… Jsme především tesaři, důležitou součástí naší práce jsou roubené stavby. Rekonstrujeme jak staré památkově chráněné roubenky, tak také stavíme nové.

Veškerou práci děláme s respektem k poctivému řemeslu a na výsledek chceme být hrdí. Však zalistujte fotogalerií našich realizací a potěšte se pohledem na precizní detaily a tradiční tesařské spoje. Budeme rádi, pokud nás kontaktujete a časem na našich stránkách třeba přibude i Váš projekt.
Budeme se těšit.

Jan Rydlo

P.S. Není pravda, že nikdy nepoužíváme hřebíky. Na přibíjení dřevěných obkladů ano. Jinak ale… skutečně moc často ne.

Rekonstrukce historických objektů

Samotné rekonstrukci předchází detailní průzkum. Jedná se o posouzení statického stavu, stanovení rozsahu poškození a vyhotovení rozpočtu rekonstrukce. U památkově chráněných staveb často zpracovánáme rozpočet podle kriterií relevantních dotačních titulů. Tesařské práce provádíme podle původních prvků při zachování historického vzhledu.

U jednotlivých zakázek umíme pro celkové dokončení stavby provést i zednické práce, položení krytiny, montáž svodů a hromosvodů, finální nátěry apod.

Rekonstrukce roubených staveb

Tak jako u historických objektů, i u roubenek stavbě předchází průzkum, posouzení statiky, rozbor potřebných zásahů, vyhotovení finančního rozpočtu, případně rozpočtu k žádosti o dotace.

Práce jsou podobně jako u historických objektů provedeny citlivě k původnímu stavu i vzhledu. Je zvláštní uvědomit si, že třeba opracováním rybinového spoje měněného trámu do dnešní doby přesně přenášíme tvar, který daly dřevu nástroje tesařů o několik generací starších. Jako bychom si s těmi starými mistry podali ruku.

Pro celkové dokončení stavby je možné provést vymazávky roubení, zednické práce, položení krytiny, svodů, hromosvodů, aplikace finálních nátěrů… Dále také vyrobení a instalace oken, zateplení a obložení podkrovních místností, v interiéru položení podlah apod.