TESAŘSTVÍ JAN RYDLO

O nás

Rekonstrukce historických objektů

Jsme firma zabývající se opravami historických objektů jako jsou kostely, kaple, zámky, zvonice.
Samotné rekonstrukci předchází detailní průzkum. Jedná se o posouzení statického stavu, stanovení rozsahu poškození a vyhotovení rozpočtu rekonstrukce, v případě zájmu, dotačního rozpočtu.
Tesařské práce jsou pak provedeny podle původních prvků při zachování historického vzhledu.
U jednotlivých zakázek je pak možné pro celkové dokončení stavby provést zednické práce, položení krytiny, svodů, hromosvodů, finálních nátěrů apod.

Rekonstrukce roubených staveb

Další důležitou součástí naší práce jsou roubené stavby. Rekonstrujeme staré památkově chráněné roubenky a také stavíme nové.
Jako u historických objektů, stavbě předchází průzkum, posouzení statiky, rozbor potřebných zásahů, vyhotovení finančního rozpočtu, případně rozpočtu k žádosti o dotace.
Tesařské práce jsou podobně jako u historických objektů provedeny citlivě k původnímu stavu i vzhledu.
Pro celkové dokončení stavby je možné provést vymazávky roubení, zednické práce, položení krytiny, svodů, hromosvodů, finálních nátěrů apod.
V interiéru položení podlah, vyrobení a instalace oken, zateplení a obložení podkrovních místností atd.