TESAŘSTVÍ JAN RYDLO

O nás

Rekonstrukce historických objektů

Jsme firma zabývající se opravami historických objektů jako jsou kostely, kaple, zámky, zvonice.
Samotné rekonstrukci předchází detailní průzkum. Jedná se o posouzení statického stavu, stanovení rozsahu poškození a vyhotovení rozpočtu rekonstrukce, v případě zájmu, dotačního rozpočtu.
Tesařské práce jsou pak provedeny podle původních prvků při zachování historického vzhledu.
U jednotlivých zakázek je pak možné pro celkové dokončení stavby provést zednické práce, položení krytiny, montáž svodů a hromosvodů, finální nátěry.

Rekonstrukce roubených staveb

Další důležitou součástí naší práce jsou roubené stavby. Rekonstrujeme staré památkově chráněné roubenky a také stavíme nové.
Jako u historických objektů, stavbě předchází průzkum, posouzení statiky, rozbor potřebných zásahů, vyhotovení finančního rozpočtu, případně rozpočtu k žádosti o dotace.
Tesařské práce jsou podobně jako u historických objektů provedeny citlivě k původnímu stavu i vzhledu.
Pro celkové dokončení stavby je možné provést vymazávky roubení, zednické práce, položení krytiny, svodů, hromosvodů, finálních nátěrů apod.
V interiéru položení podlah, vyrobení a instalace oken, zateplení a obložení podkrovních místností atd.