TESAŘSTVÍ JAN RYDLO

Stavební rozpočty

Nabízíme vypracování stavebního rozpočtu na základě předchozího průzkumu.
Položkový stavební rozpočet dle aktuální Cenové soustavy ÚRS s použitím programu KROS 4.